Contact
Om de activiteiten te kunnen bekostigen is de Stichting IndoFILMcafé opgericht. U kunt zich daarbij aansluiten als begunstiger/ contribuant. De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00.

U kunt u zich hieronder opgeven (alle velden moeten verplicht worden ingevuld).

Naam:
Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Betaling:

Ik geef toestemming voor het automatisch laten afschrijven van 10 euro.
Mijn rekeningnummer is

Ik maak zelf binnen 14 dagen 10 euro over naar
bankrekeningnummer NL78INGB0001980229
t.n.v. Stichting IndoFILMcafe te MaldenAls u geen gebruik maakt van de automatische incasso ontvangt u aan het begin van het jaar via e-mail het verzoek om € 10,00 over te maken op ons bankrekeningnummer NL78INGB0001980229.
Inschrijving is ongeacht de instap in het jaar. Dat houdt in dat, als u zich nu inschrijft, wij u vriendelijk verzoeken om de 10 euro nog in het huidige kalenderjaar te betalen.